مراسم شهادت کریم اهل بیت(ع) 


جمعه ۲۶ آبان ، ساعت ۱۸:۳۰

کرج، ۴راه مصباح، خیابان رنجی های جنوبی، علامت پرچم
دارُاَلاَشکِ‌حَضرَتِ‌اِنسیهَ‌اَلحورا(س)

سید محمد سیدمیرزایی

کربلایی مصطفی شکوری
کربلایی مهران کریم الهی

خواهران و برادران