جلسه روضه ماهیانه - ایام شهادت امام صادق(ع) 30تیر1396

سخنران:

سید محمد سید میرزایی

ذاکرین:

کربلایی محمد باستانی

کربلایی مهران کریم الهی

زمان و مکان:

جمعه 30 تیر . همزمان با اذان مغرب و عشاء

چهارراه مصباح . خیابان رنجی های جنوبی

دارُاَلاَشک ِحَضرَتِ اِنسیَةَ اَلحَؤرا(س)