مراسم استقبال از ماه مبارک رمضان - به همراه افطاری

سخنران:

سید محمد سید میرزایی

ذاکرین:

کربلایی محمد شعبانپور

کربلایی محمد سرایی

زمان و مکان:

شنبه 6 خرداد . همزمان با اذان مغرب و عشاء

چهارراه مصباح . خیابان رنجی های جنوبی

دارُاَلاَشک ِحَضرَتِ اِنسیَةَ اَلحَؤرا(س)


خواهران(بچه های بهشت) - برادران(خدام الحسن(ع))